EFIC

Europska udruženje za liječenje boli (The European Federation of IASP® chapters – EFIC) je multidisciplinarna profesionalna organizacija na području znanosti o boli i medicine, koju sačinjava 29 europskih članica IASP (Međunarodno udruženje za proučavanje boli).

Hrvatsko društvo za liječenje boli je član EFIC-a.

EFIC je osnovan 1993., u 31 zemlji članici ima gotovo 20.000 članova koji su znanstvenici, liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi i ostali zdravstveni stručnjaci diljem Europe koji proučavaju bol i liječe pacijente s boli. Cilj EFIC-a je unaprijediti istraživanje, edukaciju, kliničko liječenje i zdravstvenu praksu vezanu uz bol, te služiti kao autoritativan, znanstveno utemeljen izvor vezano uz politiku, pitanja vezana uz bol i liječenje boli.

Europski časopis za bol

Članovi Hrvatskog društva za liječenje boli imaju pravo primati elektronski primjerak EFIC-ovog Europskog časopisa za bol. Od rujna 2008., Europski časopis za bol se distribuira u elektronskom obliku. Kako biste se predbilježili za besplatni primjerak, molimo posjetite:
http://www.europeanjournalpain.com/

EFIC Društveni utjecaj boli
O simpoziju „Društveni utjecaj boli“

U svibnju 2010. Europska udruga za liječenje boli (EFIC) je bio domaćin sastanka gotovo 200 zdravstvenih stručnjaka i predstavnika iz 28 zemalja članica EU, uključujući najeminentnije europske zdravstvene autoritete kako bi raspravljali o društvenom utjecaju boli (SIP). Ciljevi simpozija bili su razgovarati o ključnim izazovima, ciljevima i instrumentima politike koji imaju sredstva, donositeljima strateških odluka i predstavnicima sudionika organizacija za poboljšanje liječenja boli u Europi. U svibnju 2011., drugo izdanje „SIP II“ je održano u Briselu. Znanstveni okvir SIP II je izrađen pod odgovornošću EFIC, a znanstveni program provodi određeni broj organizacija. Grünenthal je odgovaran za logističku potporu, pripremanje i organizaciju. Za managere i administratore uključene u strateško odlučivanje oko pitanja vezanih uz bol iz perspektive nacionalnih zdravstvenih sustava, navedeni simpoziji su bili dobra prilika da se podijeli najbolja praksa sa zdravstvenim vlastima, osiguravajućim tvrtkama i financijerima iz cijele Europe. Za zdravstvene stručnjake, predstavnike pacijenata i potrošača, simpozij su stvorili podlogu za međusobno djelovanje i predstavljaju njihov rad u poboljšanju liječenja boli.
Za više informacija posjetite www.sip-meetings.org.