Od 27. do 31.kolovoza 2012. u Milanu se održava 14.Svjetski kongres iz boli u organizaciji Međunarodnog udruženja za proučavanje boli (The International Association for the Study of Pain -IASP). Više o navedenom kongresu možete pogledati na stranicama IASP-a:http://www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/WorldCongressonPain2/14thWorldCongressonPain/default.htm