IASP

Međunarodno udruženje za proučavanje boli (International Association for the Study of Pain – IASP) je najveća multidisciplinarna međunarodna organizacija na području boli. IASP je osnovana 1973. g. kao neprofitna stručna organizacija posvećena detaljnom istraživanju boli i poboljšanju skrbi o pacijentima s boli. Članstvo u IASP je otvoreno za znanstvenike, liječnike, stomatologe, psihologe, medicinske sestre, fizioterapeute i ostale zdravstvene stručnjake koji su aktivno uključeni u istraživanje boli i one koji imaju poseban interes za dijagnosticiranje i liječenje boli. IASP trenutno ima više od 6.500 članova iz preko 100 zemalja.

Hrvatsko društvo za liječenje boli je član IASP.

Članstvo u Hrvatskom društvu za liječenje boli ne znači da ste automatski član i IASP. Ako ste zainteresirani za pristupanje IASP, obrasci za prijavu se nalaze na web stranici IASP: www.iasp-pain.org.

Za daljnje informacije o IASP i njihovim aktivnostima, uključujući buduće sastanke, stipendije i nagrade te publikacije, molimo kontaktirati izravno tajništvo IASP ili posjetiti njihovu web stranicu.

Tajništvo IASP:
IASP Secretariat
111 Queen Anne Ave N.
Suite 501
Seattle
WA 98109-4955
USA
Tel: 206-283-0311
Fax: 206-283-9403
www.iasp-pain.org
www.painbooks.org