Kontaktiranje članova

Naša baza podataka u tajništvu omogućuje kompleksnu pretragu informacija o članovima.

Članovi koji žele kontaktirati ostale članove društva, ili koji žele saznati organizacijske podatke mogu kontaktirati Tajništvo telefonom 031 511 532 ili e-mailom na hdlb@hdlb.org (Molimo vodite računa da će na raspolaganju biti samo radni podaci i podaci koji nisu osobni.)