Akupunktura u liječenju boli

Od 30. studenoga do 02. prosinca 2018. godine u Osijeku je održan tečaj „Akupunktura u liječenju boli“. Tečaj su organizirali Hrvatsko društvo za liječenje boli Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Zavodom za liječenje boli i Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek.  Tečaj se organizira tradicionalno već 6 godinu za redom. Odaziv na tečaj bio je izvrstan te svake godine bilježimo sve veći broj polaznika. Polaznici su bili liječnici različitih specijalnosti: anesteziolozi, fizijatri te liječnici obiteljske medicine. Sa velikim zadovoljstvom možemo reći da su polaznici bili ne samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine te Srbije na osnovu  čega bismo mogli tečaj okarakterizirati kao internacionalni. Voditelji tečaja bili su doc.prim.dr.sc. Ivan Radoš, dr.med. i prim. Mira Fingler dr.med. Tečaj je otvorio doc. Ivan Radoš, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, koji je ujedno i predsjednik Hrvatskog društva za liječenje boli, Hrvatskog liječničkog zbora. Prim. Mira Fingler (dopredsjednica Hrvatskog društva za liječenje boli) održala je izvrsno predavanje o mehanizmima akupunkturne analgezije i najnovijim spoznajama toga područja te na taj način polaznicima približila akupunkturu kao komplementarnu metodu liječenja konvencionalnoj, modernoj medicini. Ostali predavači i voditelji praktične nastave bili su: Duška Šklebar, Ivan Šklebar, Ivana Haršanji Drenjančević, Marica Kristić, Darija Venžera Azenić, Ozana Katarina Tot, Hrvoje Černohorski, Ivan Omrčen i Dino Budrovac. Program je bio podijeljen u nekoliko sesija, a predavanja su obuhvatila: mahanizme akupunkturne analgezije, Yin-Yang koncept, tehnike liječenja akupunkturom, akupunkturno liječenje mišićno koštane boli, glavobolja, neuralgija te akupunkturnu analgeziju kod djece. Nakon svakog predavanja uslijedile su praktične vježbe. Na tečaju su sudjelovali i bolesnici Zavoda za liječenje boli, kojih je bilo 42, tijekom tri dana tečaja, podijeljeni u skupine prema njihovim dijagnozama odnosno vrsti boli koja ima indikaciju za primjenu akupunkturnog liječenja.  Na taj način su polaznici osim teorijskog znanja stekli i praktične vještine potrebne za rad u njihovim ustanovama. Zadnji dan tečaja polaznici su imali praktičnu i pismenu provjeru znanja te tako stekli „Certifikat-akupunktura u liječenju boli“.  Između brojnih predavanja i praktične nastave polaznici i predavači su imali priliku obnoviti stara kao i steći nova prijateljstva.  Da je tečaj bio kvalitetan i iznimno koristan osobito u indikaciji liječenja kronične boli, govore nam brojni pozitivni komentari koji su nam motiv da i dalje i još više radimo. Ovom prilikom najavio bih sljedeći tečaj u organizaciji Hrvatskog društva za liječenje boli: „Akutna bol-nove spoznaje u patofiziologiji i liječenju“, koji će se održati 26.siječnja 2019.godine u Zagrebu.

 

Dino Budrovac dr.med.

1  2