PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, NN 52/2020. (29. 4. 2020.). III. NORMATIVI I STANDARDI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI

 

PRAVILNIK

O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

 

NN 52/2020. (29. 4. 2020.)

III. NORMATIVI I STANDARDI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI

Liječnička ambulanta

Članak 11.

(1) Liječnička ambulanta mora imati:

– prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m²

– prostoriju za medicinsku sestru od najmanje 12 m²

– čekaonicu od najmanje 9 m²

– sanitarni čvor za radnike

– sanitarni čvor za bolesnike.

(2) U ambulanti doktora medicine specijalista pedijatrije i doktora medicine specijalista infektologije potrebno je uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka osigurati prostoriju za izolaciju od najmanje 9 m².

(3) Zdravstveni radnici u grupnoj privatnoj praksi mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarne čvorove.

(4) Ambulante mogu biti polivalentne tako da se u istoj ambulanti obavlja rad najviše dvije djelatnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih djelatnosti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ambulante i čekaonice.

Članak 12.

(1) Osnovna medicinsko-tehnička oprema liječničke ambulante jest:

– računalo s pisačem, metalni ormar za osobne zdravstvene kartone s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolicu za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika u prostoriji medicinske sestre, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre i liječnika, telefon u sobi medicinske sestre i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, plastične posude za medicinski otpad i posude za ostali otpad,

– komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebna oprema za mjerenje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), pribor za uspostavu venskog puta, stalak za infuziju, setovi za infuziju, infuzijske otopine, boca s kisikom s dozatorom i raspršivačem i ampulirani lijekovi sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ambulanti, odgovarajući ormar u sef izvedbi za čuvanje lijekova koji sadrže droge, knjiga evidencije primanja i izdavanja lijekova koji sadrže droge, sukladno posebnim propisima,

– osobna zaštitna oprema (jednokratne rukavice, medicinska maska za zaštitu usta i nosa, oprema za zaštitu očiju – zaštitne naočale ili vizir, zaštitni ogrtač ili pregača i sl.) u skladu s potrebama i procjeni rizika određene djelatnosti.

(2) U ambulantama u kojima se parenteralnim putem izvode dijagnostički i terapijski postupci ili se obavljaju mali kirurški zahvati u lokalnoj anesteziji ili kratkotrajnoj sedaciji/intravenskoj anesteziji liječnici moraju biti osposobljeni provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju prema smjernicama neposrednog održavanja života (ILS), a mogu biti osposobljeni provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju prema smjernicama naprednog održavanja života (ALS) te je potrebno osigurati sljedeću opremu: dostupnost defibrilatora s ekranom ili automatskog vanjskog defibrilatora (AED) u roku od tri minute, pulsni oksimetar, Magilova kliješta, samošireći balon za ventilaciju sa spremnikom za kisik s pripadajućim maskama za ventilaciju u najmanje dvije veličine za odrasle i djecu, nosni kateter i maska za primjenu kisika, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, nazofaringealne i orofaringealne tubuse (airway) u najmanje tri različite veličine za odrasle i djecu ili laringealne maske u različitim veličinama za odrasle i djecu, standardni laringoskop, endotrahealni tubusi u najmanje tri veličine za odrasle i djecu.

 

Specijalističke ambulante

Članak 16.

(1) Specijalistička ambulanta mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima u kojima medicinsko-tehnička oprema zahtjeva posebne dodatne prostorne uvjete.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, specijalistička ambulanta dentalne medicine mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora i opreme propisane člankom 14. ovoga Pravilnika.

(3) Specijalistička ambulanta dentalne medicine mora imati doktora dentalne medicine specijalistu određene djelatnosti, dentalnog asistenta, odnosno medicinsku sestru.

(4) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora medicine specijalista koji je kompetencije za navedene zahvate stekao u okviru specijalističkog usavršavanja doktora medicine ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu.

(5) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavlja postupak akupunkture mora imati jednokratni pribor za akupunkturu i doktora medicine specijalista koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za akupunkturu.

(6) Osim medicinsko-tehničke opreme iz članka 12. ovoga Pravilnika, ambulanta pojedinih specijalističkih djelatnosti mora imati:

 

22) Ambulanta za liječenje boli:

– negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih puteva, maske i mjeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu upotrebu, kirurške rukavice.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih specijalnosti s dodatnom edukacijom za liječenje boli s dokazom o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora ili s odgovarajućim dokazom nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora o međunarodno stečenoj edukaciji i 1 prvostupnica sestrinstva.

 

Poliklinika

Članak 34.

(1) Za obavljanje djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potrebno je osigurati specijalističke ambulante ovisno o vrsti djelatnosti poliklinike sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Specijalističke ambulante moraju ispunjavati uvjete iz članaka 11., 12., 15., 16., 21., 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika, poliklinike dentalne medicine moraju ispunjavati uvjete iz članka 14. ovoga Pravilnika, a ako u svom sastavu imaju dentalni laboratorij moraju ispunjavati i uvjete iz članka 22. ovoga Pravilnika. Ako poliklinika u svom sastavu ima medicinsko-biokemijski laboratorij, mora ispunjavati uvjete iz članka 21. stavka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) U poliklinici u kojoj se obavlja radna terapija potrebno je osigurati dodatnu prostoriju od najmanje 20 m² na 10 sjedećih mjesta.

(4) Specijalističko-konzilijarne ambulante mogu biti polivalentne tako da se u istoj ambulanti obavlja rad najviše dvije specijalnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih specijalnosti.

(5) Čekaonica za polivalentne ambulante može biti zajednička.

(6) Prostorija/prostor za medicinske sestre i sanitarni čvorovi za polivalentne ambualnte mogu biti zajedničke.

(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ambulante i čekaonice.

(8) Uvjeti iz stavaka 1. – 7. ovoga članka primjenjuju se i na trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost na sekundarnoj razini.

 

 

 

Dnevna bolnica

Članak 35.

(1) Dnevna bolnica je oblik organizacije i način pružanja dijagnostičko-terapijskih postupaka zdravstvene zaštite izvanbolničkih pacijenata, uz dnevni boravak pacijenata najduže do 22 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pacijent može ostati duže radi provođenja dijagnostičkih postupaka koji se isključivo provode tijekom noći.

(3) Dnevna bolnica može se organizirati kao organizacijski dio pojedine djelatnosti u bolnici, poliklinici i trgovačkom društvu za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

(4) Bolnica može organizirati dnevnu bolnicu kao organizacijski dio pojedine djelatnosti ili kao samostalnu ustrojstvenu jedinicu ovisno o potrebama djelatnosti koje obavlja.

(5) U dnevnoj bolnici koja je organizacijski, a ne zasebni dio pojedine djelatnosti, treba osigurati prostornu odvojenost za bolničke i izvanbolničke pacijente.

(6) Dnevna bolnica za nekirurške djelatnosti mora imati bolesničku sobu od najmanje 12 m².

(7) Dnevna bolnica za kirurške djelatnosti mora imati vlastitu (jednu ili više) operacijsku dvoranu ili iznimno može koristiti operacijske dvorane centralnog operacijskog bloka.

(8) U dnevnoj bolnici u kojoj se obavlja psihoterapija potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 20 m² na 6 sjedećih mjesta.

(9) Dnevna bolnica u čijim se jedinicama priprema i dijeli hrana bolesnicima mora osigurati za to posebnu prostoriju, odnosno prostorije ovisno o potrebama bolesnika (priručna kuhinja).

(10) Kuhinja iz stavka 9. ovoga članka mora imati sljedeću opremu: odgovarajući stol, električno ili plinsko kuhalo, hladnjak, posuđe, kuhinjsku vagu, ormar za spremanje posuđa i trodijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i ispiranje te ocijednu površinu za sušenje posuđa.

 

Članak 37.

(1) U dnevnoj bolnici u kojoj se obavljaju zahvati u općoj anesteziji potrebno je osigurati sljedeće prostore:

– propusnik za radnike od najmanje 4 m²

– pretprostor za pranje ruku od najmanje 3 m²

– prostorija za pripremu od najmanje 8 m²

– jednu operacijsku dvoranu od najmanje 40 m²

– sobu za buđenje od najmanje 15 m² po jednoj operacijskoj dvorani

– prostorija za rad sestre (priprema terapije) od najmanje 4 m²

– prostor za sterilizaciju od najmanje 6 m²

– prostor za razvrstavanje i pohranjivanje čistih stvari, osim rublja

– prostoriju za razvrstavanje i pohranjivanje čistog rublja

– prostor za nečisto i ispiranje

– prostoriju za razvrstavanje i pohranu medicinskog i drugog otpada

– prostor za čistaći pribor i prljavo rublje

– prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m²

– garderobu za pacijente

– prostorija za odmor pacijenta prije otpusta iz bolnice (recovery 2) od najmanje 12 m².

(2) Oprema: uz opremu propisanu za ambulantu djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine iz članka 16. ovoga Pravilnika potrebno je osigurati i sljedeću opremu:

– za operacijsku dvoranu: uređaj za anesteziju s mogućnošću tlačne i volumske ventilacije, automatsku i ručnu ventilaciju, PEEP, izvod plinova (O2, N2O, zrak), rezervne cilindre za plinove, uređaj za praćenje, prepoznavanje i mjerenje koncentracije anestetičkih plinova i para, Et CO2, središnji sustav odvođenja suviška plinova i para, mogućnost sukcije bolesnika

– za monitoring bolesnika: EKG, pulsnaoksimetrija, neinvazivni tlak, tjelesna temperatura

– standardni laringoskopi uz svaki uređaj za anesteziju, stolić za reanimaciju s defibrilatorom, perfuzor uz svaki uređaj za anesteziju.

(3) Radnici: 1 doktor medicine/doktor dentalne medicine specijalist kirurške djelatnosti, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

 

15) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine:

Odjeli za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje/anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u općoj bolnici moraju imati JIL, a specijalne bolnice mogu osnovati i specijalizirani JIL prema djelatnostima kojima se bave.

Prostor:

– prostor za anesteziološku pripremu od najmanje 26 m² (na dvije operacijske dvorane)

– sobu za buđenje (jedinica za poslijeanestezijsku skrb – PACU) – 1 postelja na 2 operacijske dvorane, od najmanje 15 m² po postelji

– ostali prostori (ostave, sanitarni prostori i dr.) mogu biti zajednički u okviru operacijskih dvorana

– ambulantu djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (uključujući i liječenje boli) sukladno članku 11. i 16. ovoga Pravilnika.

JIL mora imati:

– najmanje 6 postelja

– površinu bolesničke sobe od najmanje 20 m² po postelji

– prostoriju za izolaciju od najmanje 25 m² po postelji s pretprostorom od najmanje 3 m²

– središnji nadzor bolesnika s priručnim spremištem sterilnog i nesterilnog materijala te prostorom za pripremu lijekova od najmanje 9 m²

– spremište potrošnog materijala od najmanje 5 m²

– prostoriju za čisto od najmanje 12 m²

– prostoriju za nečisto od najmanje 12 m²

– radni prostor za liječnike od najmanje 12 m²

– prostoriju za odmor radnika s pripadajućim sanitarnim čvorom

– prostoriju za održavanje/testiranje opreme od najmanje 25 m²

– prostor prijama od najmanje 15 m²

– propusnik za radnike (po spolu) od najmanje 9 m².

Uz bolesničku postelju, na svim radnim mjestima odjela mora se osigurati 16 uzemljenih utičnica za struju, 3 priključka za vakuum, 4 priključka za kisik, 3 priključka za komprimirani zrak, 1 trofaznu utičnicu za RTG uređaj za svake dvije postelje, sustav za zvanje sestre, priključke za audio i video nadzor, 1 umivaonik s toplom i hladnom tekućom vodom na svake dvije postelje.

U JIL-u je potrebno osigurati središnji prostor s mogućnošću nadzora nad svakim pacijentom, prostor za medicinsku dokumentaciju i potrebnu informatičku opremu.

Oprema:

a) u operacijskoj dvorani i pripremi za anesteziju:

– uređaj za anesteziju s mogućnošću tlačne i volumske ventilacije, automatska i ručna ventilacija, PEEP, monitoring plućnih funkcija, dva isparivača hlapljivih anestetika, priključak na središnji izvod plinova (O2, N2O, zrak), rezervni cilindri za plinove, monitoring prepoznavanja i mjerenja koncentracije anestetičkih plinova i para, Et CO2, priključak za središnji sustav odvođenja suviška plinova i para, središnji sustav odvođenja suviška plinova i para u svakoj operacijskoj dvorani, mogućnost sukcije bolesnika

– za monitoring bolesnika – EKG, pulsna oksimetrija, neinvazivni tlak, invazivni tlak, hemodinamski monitoring, mjerenje minutnog volumena (CO) i izvedenih parametara, tjelesna temperatura

– standardni laringoskop uz svaki uređaj za anesteziju, fleksibilni laringoskop na svaki operacijski blok, stolić za reanimaciju s defibrilatorom (najmanje jedan po operacijskom bloku ili jedan na četiri operacijske dvorane), pet perfuzora uz svaki uređaj za anesteziju, sustav za grijanje bolesnika i infuzija, informatički sustav koji povezuje sve uređaje.

b) oprema u JIL-u i sobi za buđenje (PACU):

– za osnovni monitoring bolesnika: frekvencija pulsa, tjelesna temperatura, frekvencija disanja, krvni tlak, vizualna analogna skala, monitoring (modularni sustav, trendovi, alarmi, prikaz krivulja EKG-a, arterijskog tlaka, središnjeg venskog tlaka, hemodinamski monitoring, temperatura, pulsna oksimetrija, kontinuirani monitoring ventilacije, ET CO2, minutni volumen), respiratori, infuzijske pumpe i perfuzori, pumpe za torakalnu sukciju, laringoskopi za endotrahealnu intubaciju, EEG, sustav za brzo davanje infuzija i transfuzija, zatvoreni sustav za sukciju bolesnika, grijači, defibrilator s elektrostimulacijom, informatički sustav, transportni respirator s praćenjem vitalnih funkcija, pokretni RTG uređaj

– soba za buđenje: komplet za transportnu respiraciju s praćenjem vitalnih funkcija i stolić za reanimaciju s defibrilatorom.

Kolica za reanimaciju moraju biti pokretna i moraju sadržavati opremu za reanimaciju, lijekove i potrošni medicinski materijal.

Radnici: 1,5 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/ specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine po operacijskoj dvorani, 1,5 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine po operacijskoj dvorani, 3 doktora medicine specijalista anesteziologije, renaimatologije i intenzivnog liječenja/ specijalists anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u JIL-u, 5 medicinskih sestara specijalista u djelatnosti intenzivne njege ili 5 medicinskih sestara po postelji tijekom 24 sata (od čega najmanje 50% prvostupnica sestrinstva specijalistica u djelatnosti intenzivne njege ili prvostupnica sestrinstva), 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/ specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/ anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u ambulanti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, 1,5 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 2 medicinske sestre specijalistice anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/nesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja specijalista u djelatnosti anestezije u sobi za buđenje (PACU).

Propisi iz zdravstva

ZAKONI

 

PRAVILNICI