P.A.I.N.“Mišićno-koštana bol” Osijek

Katedra za anesteziologiju i reanimatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za liječenje boli HLZ-a i tvrtka Grunenthal d.o.o. organiziraju

Međunarodni tečaj liječenja boli P.A.I.N.

16.06.2012., Osijek, “Mišićno-koštana bol”
Početak u 10:00 sati