PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

 

Specijalističke ordinacije
Članak 17.
22) Ordinacija za liječenje boli
– negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih puteva, maske i mjeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu upotrebu, kirurške rukavice.
Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih medicinskih specijalnosti s obvezatnom dodatnom edukacijom za liječenje boli koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a ili ima odgovarajući dokaz nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a o međunarodno stečenoj edukaciji, 1 stručna prvostupnica sestrinstva za 8 sati radnog vremena.