Što je Hrvatsko društvo za liječenje boli?

Hrvatsko društvo za liječenje boli je najveća multidisciplinarna profesionalna organizacija na području boli u Hrvatskoj.

Naše članstvo obuhvaća liječnike raznih specijalnosti koji su aktivno uključeni u dijagnosticiranje i liječenje boli i u istraživanje boli za dobrobit pacijenata. Naš broj članova se svake godine stalno povećava.

Hrvatsko društvo za liječenje boli je registrirano 2000. godine kao stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Hrvatsko društvo za liječenje boli je multidisciplinarno društvo, od čega su najviše zastupljeni liječnici specijalisti anesteziologije, neurologije, onkologije, fizikalne medicine, obiteljske medicine, kirurgije, ortopedije itd.

Danas Hrvatsko društvo za liječenje boli ima preko 150 članova te je jedinstveno relevantno predstavničko tijelo Hrvatskog liječničkog zbora po svim pitanjima vezanim uz bol.

Ciljevi Hrvatskog društva za liječenje boli

Hrvatsko društvo za liječenje boli ima za cilj promovirati edukacije, obuke, istraživanje i razvoj na svim područjima boli. Ono želi povećati profesionalnu i javnu svijest o prisutnosti boli te institucijama koje su dostupne za liječenje boli. Društvo je uključeno u sve aspekte boli i njezino liječenje kroz rad upravnog odbora, posebnih interesnih skupina i radnih tijela te putem svojih publikacija, godišnjih znanstvenih sastanaka i edukativnih seminara.

Poslovanje Hrvatskog društva za liječenje boli vodi upravni odbor društva.