Kako se prijaviti

Prijava za članstvo u Hrvatsko društvo za liječenje boli mora se izvršiti popunjavanjem obrasca prijave za članstvo u Hrvatskom društvu za liječenje boli.

  1. Popunite obrazac prijave za članstvo i provjerite jeste li uključili sve informacije.
  2. Molimo vas da vašu prvu članarinu uplatite općom uplatnicom te da nam potvrđenu kopiju uplatnice pošaljete poštom, telefaksom ili e-mailom zajedno sa

ispunjenim obrascem prijave na:
Hrvatsko društvo za liječenje boli
Klinički bolnički centar Osijek
J.Huttlera 4, 31 000 Osijek
Tel: 031 511 532, faks: 031 512 237
E-mail: hdlb@hdlb.org

Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte naše tajništvo na 031 511 532 ili na hdlb@hdlb.org

Za daljnje informacije o plaćanju članarine molimo kontaktirajte tvrtku koja vodi račun Hrvatskog društva za liječenje boli:

Klopkos d.o.o. za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
Lorenza Jagera 6, 31000 Osijek
Tel: 031 215 577

 

Primjer za ispunjavanje uplatnice