Prednosti

Članstvo u Hrvatskom društvu za liječenje boli uključuje mnogobrojne prednosti, kao što su:

  • Besplatno kvartalno glasilo „BOL“ Hrvatskog društva za liječenje boli
  • Besplatan „online” pristup za „European Journal of Pain“ za članove Hrvatskog društva za liječenje boli
  • Slobodan pristup na web stranici Društva za sadržaje namijenjene liječnicima
  • Mogućnost povezivanja sa drugim profesionalcima u području liječenja boli
  • Pravovremeno informiranje o najnovijim skupovima u Hrvatskoj iz područja boli
  • Mogućnost stručne edukacije, te sudjelovanje na kongresima i stručnim skupovima iz područja boli