Stručni skupovi HDLB-a

Akupunktura u liječenju boli

Osijek, 12. do 14. prosinca 2014. Opširnije

Liječenje boli djece i Palijativna skrb

Zagreb, 5. i 6. prosinca 2014. Opširnije

Akupunktura u liječenju boli

Osijek, 04. do 06. prosinca 2015. Opširnije

Tečaj: AKUTNA BOL / NOVE SPOZNAJE U PATOFIZIOLOGIJI I LIJEČENJU

                                       

                                                                                 …