Donacije

Društvo želi nastaviti pozitivne odnose koje ima s industrijom godinama, te je svjesno da svi mi radimo na dobrobiti pacijenata kroz poboljšanu edukaciju u primarnoj i sekundarnoj skrbi, zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

Donacije se mogu prihvatiti isključivo u potpuno neograničenim uvjetima, kao potpora za edukaciju ili kao potpora za istraživanje. Objava bilo kakve potpore će biti u našem godišnjem izvješću na kraju financijske godine.

Hrvatsko društvo za liječenje boli sve više radi na edukacijskim inicijativama i publikacijama. Publikacije se ažuriraju svake tri godine kako bi se uključile relevantne nove informacije.