Vaše članstvo

Drago nam je što ste član Hrvatskog društva za liječenje boli, najveće multidisciplinarne profesionalne organizacije na području boli u Hrvatskoj.

Prednosti

Članstvo u Hrvatskom društvu za liječenje boli uključuje mnogobrojne prednosti, kao što su:

  • Besplatno kvartalno glasilo „BOL“ Hrvatskog društva za liječenje boli
  • Besplatan „online” pristup za „European Journal of Pain“ za članove Hrvatskog društva za liječenje boli
  • Slobodan pristup na web stranici Društva za sadržaje namijenjene liječnicima
  • Mogućnost povezivanja sa drugim profesionalcima u području liječenja boli
  • Pravovremeno informiranje o najnovijim skupovima u Hrvatskoj iz područja boli
  • Mogućnost stručne edukacije, te sudjelovanje na kongresima i stručnim skupovima iz područja boli

Ažuriranje vaših podataka

Kako biste nam pomogli održati člansku bazu podataka ažurnom, molimo informirajte nas o bilo kakvim promjenama okolnosti tj. promjeni adrese, e-maila, radnog mjesta i institucije.
Ako se vaši podatci promjene, molimo obratite se tajništvu putem elektroničke pošte.

Godišnja članarina

Članska godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca, bez obzira na doba učlanjenja.

Godišnja članarina u Hrvatskom društvu za liječenje boli iznosi 150,00 kuna.

Članarina se obnavlja na godišnjoj bazi.

Saznajte više