Društveni utjecaj boli (SIP)

Društveni utjecaj boli (SIP)

Društveni utjecaj boli — smjernice za akciju

Europska podružnica Internacionalnog udruženja za proučavanje boli (EFIC) 2001.g. objavila je „Deklaraciju o boli“ kojom poziva nacionalne vlade i i institucije Europske unije da povećaju razinu osviještenosti društvenog utjecaja boli.
Europska podružnica Internacionalnog udruženja za proučavanje boli (EFIC) 2001.g. objavila je „Deklaraciju o boli“ kojom poziva nacionalne vlade i i institucije Europske unije da povećaju ra-zinu osviještenosti društvenog utjecaja boli. Deset godina nakon donošenja EFIC-ove „Deklaracije o boli“, aktivnosti, kako nacionalne tako i evropske politike bile su vrlo skromne. U isto vrijeme, bazična i klinička znanost otvorila je nove puteve oslobađanja od boli, kako za akutnu, tako i za kroničnu bol, ali zdravstveni sustavi trenutno nisu prepoznali važnost i korisnost novih spoznaja.
Prema istraživanju Eurobarometra iz 2007.g. „Zdravlje u Europskoj uniji“ gotovo jedna trećina ispitanika iskusilo je mišićno koštanu bol koja ima utjecaj na njihov svakodnevni život. Briga o patnji koju bol izaziva na pojedince i enormni troškovi koje društvo ima ne snosi samo zdrav-stveni sustav nego isto tako društveni, ekonomski i sektor zapošljavanja što je potaklo vlade u Europskoj uniji i institucija Europske unije da djeluju i stave društveni utjecaj boli kao prioritet svog političkog djelovanja.

Mi pozivamo evropske vlade i evropske institucije da:

  1. priznaju da je bol važan limitirajući čimbenik kvalitete života i da bi trebao biti na listi prioriteta nacionalnog zdravstvenog sustava
  2. potaknu bolesnike, članove njihovih obitelji, rodbinu i njegovatelje da boljom dostupnošću informacija sudjeluju u dijagnozi i liječenju boli
  3. podignu osviještenost o medicinskom, financijskom i društvenom utjecaju koju bol i njeno liječenje ima na bolesnike, njihovu obitelj, njegovatelje, poslodavce i zdravstveni sustav
  4. podignu osviještenosti važnosti prevencije, dijagnoze i liječenja među zdravstvenim pro-fesionalcima osobito kroz edukaciju
  5. osnaže istraživanje boli (bazična, klinička i epidemiološka istraživanja) kao prioritet u programima Evropske unije i u jednako vrijednim nacionalnim istraživanjima načine na-cionalne i smjernice Evropske unije usmjerene na društveni utjecaj boli i teret kronične boli na zdravstveni, društveni i sektor zapošljavanja.
  6. izgrade platformu Evropske unije za promjenu, usporedbu i procjenu najbolje prakse iz-među pojedinih članica u liječenju boli i njenog utjecaja na društvo
  7. koriste Evropsku platformu za praćenje trendova u liječenju boli, usluga i ishoda, te osi-guraju smjernice za usklađivanje djelotvornog nivoa u liječenju boli za poboljšanje kvalitete života evropskih građana.