Upravni odbor

Članovi upravnog odbora Hrvatskog društva za liječenje boli – Hrvatski liječnički zbor

 

Predsjednik: doc.prim.dr.sc. Ivan Radoš,dr.med.
Dopredsjednik: prim. Mira Fingler, dr.med.
Tajnik: Ivan Omrčen, dr.med.
Rizničar: Hrvoje Černohorski, dr.med.

 

Članovi upravnog odbora:

 

  1. prim.dr.sc. Ante Barada, dr.med.
  2. dr.sc. Diana Butković, dr.med.
  3. Hrvoje Černohorski, dr.med.
  4. prof.dr.sc. Simeon Grazio, dr.med.
  5. prof.dr.sc. Antonio Juretić, dr.med.
  6. dr.sc. Vlasta Orlić Karbić, dr.med.
  7. dr.sc. Mirjana Lončarić Katušin, dr.med
  8. dr.sc. Jana Kogler, dr.med.
  9. Maša Kontić, dr.med.