Za bolesnike

Za bolesnike

Sljedeće stranice pružaju informacije koje mogu biti korisne ljudima koji pate od boli, uključujući novosti iz područja liječenja boli, informativne članke i bošure, popis organizacija pacijenata u Hrvatskoj, često postavljana pitanja i sugestije za čitanje.

Saznajte više

Društveni utjecaj boli

Smjernice za akciju
Društveni utjecaj boli (SIP)

Glasilo HDLB-a "Bol"

Smjernice za liječenje akutne boli

Priljučite nam se! (Samo za zdrastvene djelatnike)

Priključite nam se!