Za članove

Za članove

Ovo je vaš izvor informacija i znanja. Nekima od stranica možete pristupiti samo ako ste član, poput plenarnih rasprava ili članaka o boli. Ako kliknete na jedno od ovih područja, zatražit će vas se prijava da biste mogli nastaviti.

Molimo vas da nam pošaljete vaše komentare o web stranicama Društva radi daljnjih poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti stranica. Recite nam koje informacije smatrate najkorisnijima, imate li poteškoća pri pronalaženju određenih informacija ili nas upozorite na dodatne korisne sadržaje za koje smatrate da bismo ih trebali objavljivati.

Saznajte više

Društveni utjecaj boli

Smjernice za akciju
Društveni utjecaj boli (SIP)

Glasilo HDLB-a "Bol"

Smjernice za liječenje akutne boli

Priljučite nam se! (Samo za zdrastvene djelatnike)

Priključite nam se!