Za industriju

Za industriju

Hrvatsko društvo za liječenje boli HLZ-a je svjesno važne veze između društva i industrije, te će posvećivati napor razvijanju istih.

Saznajte više

Društveni utjecaj boli

Smjernice za akciju
Društveni utjecaj boli (SIP)

Glasilo HDLB-a "Bol"

Smjernice za liječenje akutne boli

Priljučite nam se! (Samo za zdrastvene djelatnike)

Priključite nam se!