OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinička bolnica Sveti Duh
Naziv odjela: Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,
Ambulanta za liječenje boli
Adresa: Sveti duh 64, 10000 Zagreb
Telefon: 01 370 9419
Faks: 01 371 2449
E-mail: anestezija@kbsd.hr
Internet: www.kbsd.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak do petak od 7 do 15 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj:
Liječnici: Jokić Aleksandra, spec anesteziuolog, Janko Franković, spec. anesteziolog, prim. dr. med., prim. dr. Ivan Šklebar, dr. Sanja Berić Lerotić, dr. Boris Tomašević
Medicinski tehničari: Željka Košarić, bacc. med. techn.

DIJAGNOZE
Syndroma cervisbrachiale et lumbosacrale, Migrena Cephalea, Neuralgia postherpetica, Neuralgia trigemini, Arthritis rheumatoides
Neuropatghia diabetica, Gonarthrosis, Coxarthrosis, Fibromyalgia, Sy Myofascialis, maligna bol mješovitog tipa ambulantno i za ležeće bolesnike

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • ultrazvučna terapija
  • laseroterapija
  • magnetoterapija
  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada „trigger točki“
  • pojedinačna blokada zglobova
  • epiduroliza
  • infiltracija lokalnog anestetika pod kontrolom UZV