OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica Pula
Naziv odjela: Djelatnost za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Adresa: Aldo Negri 6, 52100 Pula
Telefon: 052 376 603
E-mail: anestezija@obpula.hr
Radno vrijeme: svaki radni dan i dvije subote u mjesecu

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: prim.dr.sc. Lada Kalagac Fabris
Liječnici: dr. Aleksandar Košeto, dr. Snježana Pahor, dr. Samanta Maretić Zanghirella
Medicinski tehničari: sr. Monika Ševrlica, sr. Nataša Kolić, dr. Faćini Senka,  dr. Suzana Pećenković

DIJAGNOZE
Sy lumbosacrale, Sy cervicale, cervicobrachiale, Cephalea, Neuralgia intercostalis, Neuralgia trigemini, Neuralgia postherpetica, Gonarthrosis, Coxarthrosis, Insuff. circ. extrem, Polineuropathia diabetica, fantomska bol, maligna bol

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija

 • neopioidi
 • opioidi
 • antikonvulzivi
 • antidepresivi (SSRI)
 • lokalni anestetici- topici

Nefarmakološko liječenje

 • TENS
 • akupunktura
 • vakum
 • LASER

Minimalno invazivno liječenje boli

 • blokada trigger točki
 • epiduralna primjena steroida (transforaminalni, interlaminarni i kaudalni pristup)
 • blokada fasetnih zglobova
 • blokada SI zgloba
 • blokada koksofemoralnog zgloba
 • infiltracija lokalnog anestetika pod kontrolom UZV