OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica Bjelovar
Naziv odjela: Djelatnost za anesteziju i intenzivno liječenje, ambulanta za bol
Adresa: Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar
Telefon: 043 279 184
Faks: 043 279 333
Radno vrijeme: 7-12 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Gordana Kesić-Valpotić, dr. med.
Liječnici: Gordana Kesić-Valpotić, dr. med., Suzana Hittner, dr. med.
Medicinski tehničari: Mirjana Sudar, med. sestra

DIJAGNOZE
Sy. lumbosacrale, Sy. cervicobrachiale, Cephalea, Polyarthralgio, Herpes zoster neuralgio, Polineuropatio

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • Ultrazvučna terapija
  • Laseroterapija
  • Magnetoterapija
  • TENS
  • Akupunktura
  • Elektrostimulacija
  • Minimalno invazivno liječenje boli
  • Blokada „trigger točki“
  • Pojedinačna blokada zglobova