OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Tome Strižića 3, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 407 424
Faks: 051 218 407
E-mail: anestezijakbcri@medri.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak 13-20 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Rade Štampalija, dr. med.
Liječnici: Mladen Horvat, dr.med., mr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr.med
Medicinski tehničari: Silvana Grubišić, bacc. med. techn., Snježana Veronica, bacc. med. techn.     

DIJAGNOZE
Cervikobrahijalni sindrom, lumbosakralni sindrom, lumboishialgija, glavobolje djece i odraslih, postherpetička neuralgija, neuralgija trigeminusa, regionalni bolni sindrom, karcinomska bol, polineuropatije, FBSS, fantomska bol, interkostalna neralgija

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada „trigger točki“