OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća županijska bolnica Našice
Naziv odjela: Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Bana J. Jelačića 6, Našice
Telefon: 031 613 620
Faks: 031 613 826
E-mail: bolnica@bolnica-nasice.hr
Internet:
Radno vrijeme: 8 – 12, svakog radnog dana

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: dr. Vesna Vešara Hazurović
Liječnici: dr. Vesna Vešara Hazurović, dr. Sanja Dubovina
Medicinski tehničari: sa Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, med.sestra Pavica Glavaš

DIJAGNOZE
· Akutne boli, koštano mišićne boli, neuropatske i maligne boli.

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
· enteralna
· parenteralna
· transdermalna
Nefarmakološko liječenje
· akupunktura