OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinički bolnički centar Zagreb
Naziv odjela: Klinika za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, jedinica za akutnu i kroničnu bol
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Telefon: 01 237 6548
Faks: 01 236 7571
E-mail: iadanicm@inet.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8-16 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: prim. dr. Ines Adanic-Mikloska
Liječnici: dr T. Kukin
Medicinski tehničari: med. sr. Nevenka Pukljak

DIJAGNOZE
degenerativne bolesti kralješnice, postoperacijska bol, postherpetične neuralgije, glavobolje, maligna bol, sportske ozljede, artrialgije

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • ultrazvučna terapija
  • laseroterapija
  • magnetoterapija
  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada „trigger točki“
  • epiduralna primjena steroida (interlaminarni pristup, transforaminalni pristup, kaudalni pristup)
  • blokada fasetnih zglobova
  • blokada SI zglobova