OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”
Naziv odjela: Zavod za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Klaićeva 16, 10000 Zagreb
Telefon: 01 460 0176
Faks: 01 460 0160
E-mail: diana.butkovic1@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8-15 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Diana Butković
Medicinski tehničari: Aleksandra Marš Cvetković i Sandra Košar

DIJAGNOZE
migrenske i tenzijske glavobolje, neuropatska bol, CRPS I i II, fantomska bol, maligna bol, tendinitisi i entezitisi (infrapatellaris, Achylli, humeri), Chondromalatio patellae, Sy LS, sacroileitis,spondiloartropatije, JRA, periartritis humeroscapularis, epicondilitis humeri, distorsio art, distensio ligg, coccygodinia, fibromijalgije

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • laseroterapija
  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada trigger točki
  • blokada N. ischiadicusa