OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić“
Naziv odjela: Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Adresa: J. J. Strossmayera 59, 44000 Sisak
Telefon: 044 553 133
Faks: 044 531 037
E-mail: intenzivna@obs.hr
Internet:
Radno vrijeme: radni dan 8-16 sati, osim srijeda 11-20 sati

OSOBLJE AMBULANTE

Voditelj: dr. Gordana Živanović Posilović

Liječnici: Marijan Hatić, Željko Guštin, Martina Radmanović Škrbić, Jasmina Čehić, Maša Kontić, dr. Stanić Nevena

Medicinski tehničari: Snježana Matagić, Marijana Lukinić + tehničar anestezije prema rasporedu (Arijana Bernić, Marko Nedug, Remzija Duraković), med.sestra Jasna Stojanović, med.sestra Iva Marelj, med.sestra Snježana Matagić

DIJAGNOZE
Oboljenja lokomotornog sustava, PHN, polineuropatije – dijabetika, postinzulne…, glavobolje, regionalni bolni sy., maligna bol, neuralgije trigeminusa

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • Laseroterapija
  • Magnetoterapija
  • TENS
  • Akupunktura (klasična i laserom)

Minimalno invazivno liječenje boli

  • Blokada „trigger točki“
  • Pojedinačna blokada zglobova
  • Blokada SI zglobova