OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”
Naziv odjela: Ambulanta za liječenje boli
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Telefon: 01 378 7761
Faks: 01 378 7748
E-mail: zeljko.ivanec@inet.hr
Internet:
Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak, 13-20 sati, ostale dane i vikendom po dogovoru

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Željko Ivanec
Liječnici: Lidija Fumić Dunkić, dr. Maja Pešić, dr. Nevenka Bohaček
Medicinski tehničari: Zdravka Mihalić, Irena Zlatar, Nikolina Vratan, Josip Pejčinović
Administratori: Zdravka Mihalić

DIJAGNOZE
Koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, kronične i akutne križobolje, neuropatski bolovi, kronični i akutni bolovi kod malignih bolesti

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija

 • peroralna, parenteralna, transkutana terapija bolova.
 • suportivna terapija karcinomskih bolesnika

Nefarmakološko liječenje

 • TENS
 • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

 • blokada trigger točki
 • pojedinačna blokada zglobova
 • epiduralna primjena steroida (transforaminalni, interlaminarni i kaudalni pristup)
 • blok ganglija stelatuma
 • blokada SI zgloba
 • ostalo, molimo dopisati ispod
 • regionalne kontinuirane tehnike suzbijanja bolova
 • epiduroliza