OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv zavoda: Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb
Naziv odjela: Odjel za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
Adresa: Draškovićeva 19, 10000 Zagreb
Telefon: 01 469 7120

Mail:  ambzaboldraskoviceva@kbcsm.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan 7.30-15.30 sati, utorkom I četvrtkom 12-20 sati

OSOBLJE AMBULANTE

Voditelj: Tatjana Beker, dr.med.

Liječnici: Saša Bareta, dr.med., Marina Domijan, dr.med., doc.dr.sc. Zoran Lončar, dr.med, dr.sc.Tihana Magdić Turković, dr.med.

Medicinske sestre i tehničari: Simona Čuček, bacc. med.techn., Agneza Glavočić, mag.med.techn., Martina Grden, dipl.med.techn., Nikolina Humeljak, bacc.med.techn., Marica Jerleković, mag.med.techn., Barica Karaga,  bacc.med.techn., Želimira Masle,  bacc.med.techn., Barbara Vugrinović,  bacc.med.techn.

DIJAGNOZE

Koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, neuropatska bol, karcinomska bol, glavobolje…

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI

Farmakološka terapija

Nefarmakološko liječenje (akupunktura, TENS)

Minimalno invazivni postupci (blokada „triger točki“, paravertebralne infilitracije korijena živaca, blokada SI zglobova, periferni živčani blokovi, postavljanje trajnog epiduralnog katetera…)