OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća županijska bolnica Pakrac
Naziv odjela: Djelatnost za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Adresa: Bolnička 74, Pakrac
Telefon: 034 316 800
Faks: 034 411 041
web: www.bolnica-pakrac.hr
Radno vrijeme: utorak, 12-14 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: dr Milan Marinović