OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Krešimirova 42, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 658 425
E-mail: anestezijakbcri@medri.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 8-15 sati; utorak 13-20 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Rade štampalija, dr. med.
Liječnici: mr. sc. Irena Merlak Radojčić, dr. med., Darka Ružić Glažar, dr. med., dr. sc. Josip Ažman, dr. med., Dunja Simić, dr.med.
Medicinski tehničari: Anđa Letić, bacc. med. techn., Ruža Rakijašić, med. sestra

DIJAGNOZE
Cervikobrahijalni sindrom, lumbosakralni sindrom, lumboishialgija, glavobolje djece i odraslih, postherpetička neuralgija, neuralgija trigeminusa, regionalni bolni sindrom, karcinomska bol, polineuropatije

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • akupunktura
  • TENS
  • laseroterapija