OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica Karlovac
Naziv odjela: Služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, Ambulanta za bol i palijativnu medicinu
Adresa: Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac
Telefon: 047 608 137, 047 608 140
Faks: 047 608 311
Radno vrijeme: ponedjeljak do petak, od 11 do 15 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: prim. Mirjana Lončarić – Katušin dr. med.
Liječnici: dr. Božidar Blažanin, dr. Nataša Šimić – Korać, dr. Tajana Kranjčević, dr. Mišković Petar
Medicinski tehničari: vms Marija Šlat

DIJAGNOZE
Sy LS, Sy CB, bolne periferne neuropatije, glavobolja, trigeminalna neuralgija, postherpetska neuralgija, reumatoidni artritis, maligna bol

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • ultrazvučna terapija
  • laseroterapija
  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada trigger točki
  • Epiduralna analgezija