OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica Vinkovci
Naziv odjela: Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje
Adresa: Zvonarska 57, 32100 Vinkovci
Telefon: 032 349 324
Faks: 032 349 344
E-mail:
Internet: www.obvk.hr
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7-15 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: dr. Krunoslav Šporčić
Liječnici: dr. Maja Mustač, dr. Tutiš Branka, dr. Tatjana Čičak
Medicinski tehničari: sr. Mirjana Manojlović, sr. Marica Gillinger

DIJAGNOZE
kronična maligna bol, kronična nemaligna bol: glavobolja, lumboishialgia, sy CB, neuralgia trigeminusa, PHN, atralgije

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • ultrazvučna terapija
  • laseroterapija
  • magnetoterapija
  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada trigger točki
  • pojedinačna blokada zglobova