OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv odjela: Odjel za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje
Adresa: Svetosava Suronje 12 , 22 300 Knin
Telefon: 022 641 1 33, 022 641 189
Faks: 022 663 963
Radno vrijeme: utorak, srijeda i petak od 10-14 h

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: dr Biljana Nacevski-Bulaja
Liječnici:dr Rosa Grujić dr Mario Smoje
Medicinski tehničari: vms Ankica Mick, med.s. Kata Lujanović

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija: +
Nefarmakološko liječenje: TENS, laser, magnet, akunpunktura, laser, akunpunktura
Minimalno invazivno liječenje boli: +