OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Opća bolnica Varaždin
Naziv odjela: Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Adresa: Ivana  Meštrovića bb, 42000 Varaždin
Telefon: 042 393 603
Radno vrijeme: za vanjske pacijente – ponedjeljak, utorak, četvrtak 8-12 sati; za hospitalizirane bolesnike – svi radni dani 12-15 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Jadranka Premužić, dr. med.
Liječnici: Renata Krobot, dr. med., dr. Nina Novak Fumić, dr. Kekić Marko
Medicinski tehničari: Nedjeljko Vukalović, Velimir Golub

DIJAGNOZE
Sy lumbosacrale, Sy cervicobrachiale, Dorsalgia, CRPS, Neuralgia trigemini, Neuralgia postherpetica, Maligna bol

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • ultrazvučna terapija
  • laseroterapija
  • TENS

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada trigger točki
  • epiduralna primjena steroida (transforaminalni, interlaminarni i kaudalni pristup)
  • blok ganglija stelatuma