OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Adresa: J.Huttlera 4, 31000 Osijek
Telefon: 031511531; 031511532
Faks: 031512237
E-mail: rados.ivan@kbo.hr
Radno vrijeme:

 • rade dvije ambulante, puno radno vrijeme od 7-15 sati
 • bolesnici se naručuju na prvi i kontrolne preglede putem e-naručivanja

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: Ivan Radoš
Liječnici: Hrvoje Černohorski, Ozana Katarina Tot, Ivana Haršanji Drenjančević, Darija Venžera  Azenić, Marica Kristić
Medicinski tehničari: Snježana Karin, Stjepan Kučinec, Slavica Copak, Hrvoje Abramović, Marina Zandt, Snježana Bojčić, Vesna Pavić, Mihael Kristek, Dario Takač, Vesna Čvagić, Vesna Aračić
Administrator: Andrea Mršo

DIJAGNOZE
Sy. cervicobrachialis, Sy.lumbosacralis, Lumboishialgia, Cephalea (kod djece i odraslih), Neuralgia n.trigemini, Karcinomska bol, Kompleksni regionalni bolni sindromi I i II-CRPS, Herpes zoster acuta, Neuralgia posherpetica, Polineuropathia diabetica, Coxarthrosis, Gonarthrosis , Artritis rheumatoides, Osteoarthritis itd.

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija

 • Titracija analgetske terapije nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima, slabim i jakim opijatima uz različite putove primjene lijekova (na usta, putem flastera, čepića, intravenski, subkutano, putem sonde, epiduralno  itd.)

Nefarmakološko liječenje

 • magnetoterapija,
 • transkutana električna nervna stimulacija-TENS,
 • ultrazvučna terapija,
 • laseroterapija,
 • akupunktura,
 • terapija svjetlom-bioptron

Minimalno invazivno liječenje boli

 • blokada ganglija stelatuma,
 • blokada ganglija celiacusa,
 • blokada lumbalnih i drugih simpatičkih ganglija,
 • blokada pojedinačnih izlazišta živaca,
 • epiduralna primjena steroida interlaminarnim, transforaminalnim i kaudalnim pristupom,
 • blokada fasetnih zglobova,
 • blokada sakroilijakalnih zglobova
 • postavljanje trajnog epiduralnog katetera u liječenju karcinomske boli,
 • postavljanje trajnog subklavija katetera