OPĆI PODACI O AMBULANTI ZA BOL
Naziv klinike: Klinika za traumatologiju Zagreb
Naziv odjela: Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja
Adresa: Draškovićeva 19, 10000 Zagreb
Telefon: 01 469 7000
Faks: 01 461 0365
Internet: http://trauma2.it-savjetnici.hr/ambulanta-za-bol.aspx
Radno vrijeme: radnim danom 11.30 – 15.30 sati

OSOBLJE AMBULANTE
Voditelj: prim. dr.sc. Zoran Lončar
Liječnici: Tatjana Bekre, Marina Domjan, Saša Bareta
Medicinska sestra: Branka Prelec
Administratori: Sandra Grba

DIJAGNOZE
Sy CB, Sy LS, Cephalea,  Neoplazme, Herpes zoster

TERAPIJE ZA LIJEČENJE BOLI
Farmakoterapija
Nefarmakološko liječenje

  • TENS
  • akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • blokada „trigger točki“
  • pojedinačna blokada zglobova